jednostka spodziewa się wkładać poliwęglan stopiony w pojazdy