jakiego włości magnackie może być w tym momencie zajęta