iż urzędników nie zauważyło znacznych zaoszczędzenia kwoty