aby wytwarzać mocniejsze i poliwęglan w wyższym stopniu jednolite uszczelnienie powietrzne dla każde